TALENT. IN. URSEM.

Houd jij van muziek? Muziek maken is nog veel leuker!

Houd jij van muziek?
Muziek maken is nog veel leuker!

NIEUW TALENT. IN. URSEM.

Muziek maken iets voor jou?

Bij de slagwerkgroep en het orkest van Muziekvereniging Ursem kun je muziek leren spelen binnen een groep muzikanten, iets wat heel gezellig is en veel uitdaging biedt. Je leert noten lezen, samen spelen en je leert op de verschillende muziek instrumenten spelen. De muziekinstrumenten zijn bv: marimba, snare drum, xylofoon, blaasinstrumenten etc. Maar ook zijn er heel verassende muziek instrumenten, zoals de boomwhackers en emmers.

Overal kun je muziek uit halen!

Slagwerk

De slagwerkgroep is een groep van ongeveer 30 leden, die elk jaar een concert geeft en verschillende optredens verzorgt. De muziek die gespeeld wordt is zeer gevarieerd van modern tot ouder, van vlot en vrolijk tot serieus.

De leden van de slagwerkgroep repeteren op vrijdagavond van 19:00u tot 21:45u met een pauze om 20:15u. Instructie in handen van Mark Meurs.

Cursus

Je volgt de eerste vier jaar een cursus. Het volgen van een cursus kost tijd, maar het spelen van de muziek wordt er stukken beter en leuker door

Heet eerste jaar opstap 1, wordt door de vereniging zelf verzorgd. Vanaf het tweede jaar wordt de cursus op een andere dag dan de repetitieavond, volgens de officiële landelijke maatstaven. Op deze manier verzekeren we ons ervan dat iedere speler na vier jaar op B niveau kan spelen. Cursusgelden staan los van contributie en zijn +- €000.00 per cursusjaar. De cursus wordt gegeven op donderdagavond in het muziekgebouw aan de Noorddijkerweg.

Richtlijnen
 • 1e jaar lid: Opstap 1 + Examen
 • 2e jaar lid: Opstap 2 + Examen 
  • Voorzichtig meedoen met het concert.
 • 3e leerjaar lid: A-diploma + Examen
  • Meedoen bij alle optredens en mogelijkheid tot overstap naar melodisch slagwerk.
 • 4e jaar lid: B-diploma + Examen
  • Meedoen bij alle optredens en mogelijkheid tot overstap drummen.
Lesmateriaal

Als je lid wordt van de slagwerkgroep, heb je een set stokken nodig en een oefen pad. Deze kun je kopen bij de vereniging en kost ongeveer €00,00. Overige lesmateriaal bestaat uit lesboeken die jezelf betaald en muziekstukken die je van de vereniging krijgt.

Contributie

Voor jonge leden €00,00 per halfjaar.
Voor leden boven de 16 jaar is die €00,00 per half jaar

Het Orkest

Het Orkest bestaat uit het opleidingsorkest en het A-orkest. Beide orkesten staan onder leiding van ??. Het A-orkest heeft momenteel een samenwerkingsverband met ??. Vanwege deze samenwerking wordt er in de even weken gerepeteerd in het muziekgebouw in Ursem, terwijl in de oneven weken de repetitie plaats vinden ??. De samenwerking houdt in dat we bij de meeste optredens en concerten samen optreden.

Lessen

De lessen van het orkest worden momenteel gegeven door ??

Om een goede muzikant te worden is het nodig om veel en hard te studeren. Dat moet iedereen thuis en dus zelf doen. Daarnaast is het belangrijk dat je goed les krijgt. Daarvoor zorgt de vereniging. Tevens moet er worden voldaan aan de subsidievoorwaarden van de gemeente. En dat houdt in: dat na maximaal 3 jaar les het A-diploma wordt behaald. 

 • Na maximaal 5 jaar het B-diploma.
 • Na maximaal 7 jaar het C-diploma.
 • Na maximaal 9 jaar het D-diploma.
  • Het D-diploma geeft, na een geslaagde auditie, toegang tot het conservertorium.

Maar korter mag en kan natuurlijk ook!
Dit zijn landelijke erkende diploma’s van onze koepelorganisatie de KNFM, waardoor de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd is.

 

Contributie en lesgeld

Voor jeugdleden tot 18 jaar €00,00 per half jaar.
Voor oudere leden is dit €00,00 per half jaar.

Hiermee worden o.a. de instrumenten en het gebouw bekostigd, en wordt de dirigent betaald. Lesgeld staat los van de contributie. Vanwege de gemeentelijke susidie moeten leerlingen lid zijn van een muziekvereniging. De gemeente stelt achteraf de hoogte van de subsidie vast op basis van het aantal leerlingen en de grootte van de subsidiepot. De gemeente keert de susidie uit aan de vereniging. 

De kosten van de opleiding zijn voor dit jaar begroot op €000,00. Inclusief lesboeken en examengeld. Instrumenten worden in bruikleen gegeven 

 

Lestijden en lesmateriaal

Alle lessen worden in ons eigen muziekgebouw gegeven en zoveel mogelijk inde (na-) middag. Van de vereniging krijg je een instrument in bruikleen. Instrumenten zijn duur en kwetsbaar: wees er zuinig op. Lesmateriaal bestaat uit lesboeken en muziekstukken die je van de vereniging krijgt

Vakantie en verzuim

In principe omvat een cursusjaar 36 lessen en houden we ons aan de vakanties van het basisonderwijs. Wanneer een leerling een les niet kan volgen, verwachten we een afmelding, dan wordt er naar een alternatief gezocht. De betalingsverplichting vervalt niet, tenzij er sprake is van langdurig ziek zijn. Mocht een leraar afwezig zijn, wordt er in principe voor een vervanger gezorgd. Bij uitval van meer dan twee lessen per cursusjaar volgt er een betalingskorting.

Meespelen

Alle leerlingen spelen in principe mee in het leerlingenorkest. Samen muziek maken is toch het leukste wat er is en daar beginnen we dus gelijk mee. Dit orkest treed ook op en af en toe gaan we op stap.

Mogelijkheden

Bij de instrumentale lessen hoort een gedegen kennis van algemene muziekkennis. Daardoor is het mogelijk, en soms zelfs wenselijk, om over te stappen op een ander blaasinstrument uit onze familie. Dit moet natuurlijk altijd in overleg met je leraar gebeuren en is ook afhankelijk van onze “voorraad”.

 

Muziek maken iets voor jou?

Bij de slagwerkgroep en het orkest van Muziekvereniging Ursem kun je muziek leren spelen binnen een groep muzikanten, iets wat heel gezellig is en veel uitdaging biedt. Je leert noten lezen, samen spelen en je leert op de verschillende muziek instrumenten spelen. De muziekinstrumenten zijn bv: marimba, snare drum, xylofoon, blaasinstrumenten etc. Maar ook zijn er heel verassende muziek instrumenten, zoals de boomwhackers en emmers.

Overal kun je muziek uit halen!

Slagwerk

De slagwerkgroep is een groep van ongeveer 30 leden, die elk jaar een concert geeft en verschillende optredens verzorgt. De muziek die gespeeld wordt is zeer gevarieerd van modern tot ouder, van vlot en vrolijk tot serieus.

De leden van de slagwerkgroep repeteren op vrijdagavond van 19:00u tot 21:45u met een pauze om 20:15u. Instructie in handen van Mark Meurs.

Cursus

Je volgt de eerste vier jaar een cursus. Het volgen van een cursus kost tijd, maar het spelen van de muziek wordt er stukken beter en leuker door

Heet eerste jaar opstap 1, wordt door de vereniging zelf verzorgd. Vanaf het tweede jaar wordt de cursus op een andere dag dan de repetitieavond, volgens de officiële landelijke maatstaven. Op deze manier verzekeren we ons ervan dat iedere speler na vier jaar op B niveau kan spelen. Cursusgelden staan los van contributie en zijn +- €000.00 per cursusjaar. De cursus wordt gegeven op donderdagavond in het muziekgebouw aan de Noorddijkerweg.

Richtlijnen
 • 1e jaar lid: Opstap 1 + Examen
 • 2e jaar lid: Opstap 2 + Examen 
  • Voorzichtig meedoen met het concert.
 • 3e leerjaar lid: A-diploma + Examen
  • Meedoen bij alle optredens en mogelijkheid tot overstap naar melodisch slagwerk.
 • 4e jaar lid: B-diploma + Examen
  • Meedoen bij alle optredens en mogelijkheid tot overstap drummen.
Lesmateriaal

Als je lid wordt van de slagwerkgroep, heb je een set stokken nodig en een oefen pad. Deze kun je kopen bij de vereniging en kost ongeveer €00,00. Overige lesmateriaal bestaat uit lesboeken die jezelf betaald en muziekstukken die je van de vereniging krijgt.

Contributie

Voor jonge leden €00,00 per halfjaar.
Voor leden boven de 16 jaar is die €00,00 per half jaar

Het Orkest

Het Orkest bestaat uit het opleidingsorkest en het A-orkest. Beide orkesten staan onder leiding van ??. Het A-orkest heeft momenteel een samenwerkingsverband met ??. Vanwege deze samenwerking wordt er in de even weken gerepeteerd in het muziekgebouw in Ursem, terwijl in de oneven weken de repetitie plaats vinden ??. De samenwerking houdt in dat we bij de meeste optredens en concerten samen optreden.

Lessen

De lessen van het orkest worden momenteel gegeven door ??

Om een goede muzikant te worden is het nodig om veel en hard te studeren. Dat moet iedereen thuis en dus zelf doen. Daarnaast is het belangrijk dat je goed les krijgt. Daarvoor zorgt de vereniging. Tevens moet er worden voldaan aan de subsidievoorwaarden van de gemeente. En dat houdt in: dat na maximaal 3 jaar les het A-diploma wordt behaald. 

 • Na maximaal 5 jaar het B-diploma.
 • Na maximaal 7 jaar het C-diploma.
 • Na maximaal 9 jaar het D-diploma.
  • Het D-diploma geeft, na een geslaagde auditie, toegang tot het conservertorium.

Maar korter mag en kan natuurlijk ook!
Dit zijn landelijke erkende diploma’s van onze koepelorganisatie de KNFM, waardoor de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd is.

 

Contributie en lesgeld

Voor jeugdleden tot 18 jaar €00,00 per half jaar.
Voor oudere leden is dit €00,00 per half jaar.

Hiermee worden o.a. de instrumenten en het gebouw bekostigd, en wordt de dirigent betaald. Lesgeld staat los van de contributie. Vanwege de gemeentelijke susidie moeten leerlingen lid zijn van een muziekvereniging. De gemeente stelt achteraf de hoogte van de subsidie vast op basis van het aantal leerlingen en de grootte van de subsidiepot. De gemeente keert de susidie uit aan de vereniging. 

De kosten van de opleiding zijn voor dit jaar begroot op €000,00. Inclusief lesboeken en examengeld. Instrumenten worden in bruikleen gegeven 

 

Meespelen

Alle leerlingen spelen in principe mee in het leerlingenorkest. Samen muziek maken is toch het leukste wat er is en daar beginnen we dus gelijk mee. Dit orkest treed ook op en af en toe gaan we op stap.

Mogelijkheden

Bij de instrumentale lessen hoort een gedegen kennis van algemene muziekkennis. Daardoor is het mogelijk, en soms zelfs wenselijk, om over te stappen op een ander blaasinstrument uit onze familie. Dit moet natuurlijk altijd in overleg met je leraar gebeuren en is ook afhankelijk van onze “voorraad”.

 

Na al deze informatie nodigen we je uit om eens langs te komen op de dinsdag- of vrijdagavond in het clubgebouw, om de sfeer te proeven en misschien eens proef te spelen.
Ervaar hoe leuk het is om samen muziek te maken!
Na al deze informatie nodigen we je uit om eens langs te komen op de dinsdag- of vrijdagavond in het clubgebouw, om de sfeer te proeven en misschien eens proef te spelen.

Ervaar hoe leuk het is om samen muziek te maken!

Noorddijkerweg 66a | 1645 VG Ursem | 072 – 502 0000 | …..@….

error: Content is protected !!