Blazersinfo

BLAZERSINFO

Repetitie: dinsdagavond

Opleidingsorkest: 19.00 – 20.00
A-orkest: 20.00 – 22.00

Beide orkesten staan onder leiding van Inge Lage Venterink. Het A-orkest heeft momenteel een samenwerkingsverband met de Schermers fanfare. Vanwege deze samenwerking wordt er in de even weken gerepeteerd in het Muziekgebouw in Ursem, terwijl in de oneven weken de repetities plaats vinden in het Zwethuis in Schermerhorn. De samenwerking houdt in dat we bij de meeste optredens en concerten samen optreden.

Lessen
De lessen van de blazers worden momenteel gegeven door:

Docent koper:       Karin van der Veen
Docent saxofoon: Kim Hoogvliet  (site: www.kimhoogvlietsax.com)


Om een goede muzikant te worden is het nodig om veel en hard te studeren. Dat moet iedereen thuis en dus zelf doen. Daarnaast is het belangrijk dat je goed les krijgt. Daarvoor zorgt de vereniging. Tevens moet er worden voldaan aan de subsidievoorwaarden van de gemeente. En dat houdt in:
dat na maximaal 3 jaar les het A-diploma wordt behaald,

  • na maximaal 5 jaar het B-diploma
  • na maximaal 7 jaar het C-diploma
  • na maximaal 9 jaar het D-diploma

Maar korter mag en kan natuurlijk ook!
Dit zijn landelijk erkende diploma’s van onze koepelorganisatie de KNFM, waardoor de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd is.

Vakantie en verzuim:
In principe omvat een cursusjaar 36 lessen en houden we ons aan de vakanties van het basisonderwijs. Wanneer een leerling een les niet kan volgen, verwachten we een afmelding, dan wordt er naar een alternatief gezocht. De betalingsverplichting vervalt niet, tenzij er sprake is van langdurig ziek zijn. Mocht een leraar afwezig zijn, wordt er in principe voor een vervanger gezorgd. Bij uitval van meer dan twee lessen per cursusjaar volgt er een betalingskorting.

Lestijden:
Alle lessen worden in ons eigen muziekgebouw gegeven en zoveel mogelijk in de (na-)middag.

Afmelden voor een les:
Dat moet altijd bij de docent gebeuren. Het is niet altijd zeker dat een les kan worden ingehaald.

Informatie:
Alles wat je moet weten over activiteiten, optredens en concerten, wordt je meegedeeld op de repetities of via de mail.

Lesmateriaal:
Van de vereniging krijg je een instrument in bruikleen. Instrumenten zijn duur en kwetsbaar: wees er zuinig op.
Lesmateriaal bestaat uit lesboeken en muziekstukken. Muziekstukken krijg je van de vereniging.

Contributie:
Voor jeugdleden, tot 18 jr: €80,- per jaar.
Voor oudere leden is dit €120,- per jaar.
Hiermee worden o.a. de instrumenten en het gebouw bekostigd, en wordt de dirigent betaald.
Lesgeld staat los van de contributie. Vanwege de gemeentelijke subsidie moeten leerlingen lid zijn van een muziekvereniging. De gemeente stelt achteraf de hoogte van de subsidie vast op basis van het aantal leerlingen en de grootte van de subsidiepot. De gemeente keert de subsidie uit aan de vereniging.

Lesgeld:
De kosten van de opleiding  zijn voor dit jaar begroot op €480,- netto. Inclusief lesboeken en examengeld. Instrumenten worden in bruikleen gegeven.

Meespelen:
Alle leerlingen spelen in principe mee in het leerlingenorkest. Samen muziek maken is toch het leukste wat er is en daar beginnen we dus gelijk mee. Dit orkest treedt ook op en af en toe gaan we op stap.

Vervoer:
We proberen zoveel mogelijk met eigen vervoer te gaan.

Mogelijkheden:
Bij de instrumentele lessen hoort een gedegen kennis van algemene muziekkennis. Daardoor is het mogelijk, en soms zelfs wenselijk, om over te stappen op een ander blaasinstrument uit onze familie. Dit moet natuurlijk altijd in overleg met je leraar gebeuren en is ook afhankelijk van onze “voorraad”.

Het D-diploma geeft, na een geslaagde auditie, toegang tot het Conservatorium